Passat


A partir d’unes converses amb el Sr. Benet Vigo i Trulls, el Sr. Domingo Coll i el Sr. Xavier Plana i Bassols, el projecte de la Residència va començar a agafar forma l’any 1977, amb la presentació de la documentació per tal d’aprovar els Estatuts de la Cooperativa per part del Ministeri de Treball i la compra dels terrenys al Sr. Benet Fonolleras Turró per 3.500.000 ptes. (21.035,43€).

Entre els anys 1977 i 1989, passa un temps molt llarg d’espera i desencís pel projecte per problemes bàsicament burocràtics, que finalment es van resoldre , i amb una inversió inicial de 170.353.147 pessetes (1.023.843,04 €) va engegar el projecte definitiu.

El 15 de novembre de 1988 comencen a obrir carrers i treballar en els fonaments de l’edifici de l’Aliança Dr. August Pi i Sunyer, segons el projecte d’Enric Xutglà i Ruiz. Les empreses que van intervenir en el projecte van ser:

  • Excavacions Bartra
  • Vidal Rodríguez (Instal·lacions)
  • José Tena (Paleteria)
  • Manolo León Fernández (Paleteria)
  • Buch, S.A. (Fusteria de taller interior)
  • Estructures Vinya-Gran, S.A. (Estructurista)
  • Buchplast S.A. (Fusteria de PVC exterior)

El 15 de maig de 1991, després de 2 anys i mig de l’inici de les obres i 16 anys des de la idea inicial, s’inaugura l’edifici central de la Cooperativa i en una primera fase l’utilitzà la Quinta de Salut l’Aliança, entitat especialitzada en l’atenció mèdica.

Es signa un conveni amb l’Aliança per la prestació de serveis sanitaris amb les especialitats següents:
tocoginecologia, medicina interna, odontologia, pediatria, traumatologia, oftalmologia, medicina general i urgències, amb especialistes dels hospitals de l’Aliança de Girona i Barcelona.

L’any 1991 es decideix posar a la Residència el nom de NOVA VIDA i registrar-la amb el servei de Llar Residència. No és fins al 1997 que es demana la modificació del servei i passa a ser Residència Assistida.

L’any 2012 es canvia el nom de la Residència, i passa a dir-se Residència PI I SUNYER.

La Residència fou inaugurada oficialment el dia 7 de novembre de 1992 pel Sr. Antoni Comas, Conseller de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya, el Sr. Manel Pou, Regidor de Sanitat de l'Ajuntament de Roses, i el senador Francesc Ferrer, entre d'altres personalitats.
El Sr. Comas i el President de la Cooperativa, el Sr. Miquel Romañach, van ser els encarregats de tallar la cinta inaugural.

Finalment, el dia 3 de març de 1992, va entrar la primera resident, la Sra. Maria Vilabrú Casanovas, de 81 anys d’edat i veïna de Roses, que va ser traslladada des del seu domicili fins a la Residència per una
ambulància de la Creu Roja de Roses – Castelló d’Empúries.

Tot i tenir registrat el Servei de Centre de dia des del dia 24 de febrer de 1999, no va ser fins el 5 d’agost de 2003 que va ingressar la primera usuària del servei, la Sra. Ascensión Hernández Lechuga.