Calendari d'activitatsPlanta baixa :

Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
Divendres
Dissabte
10:00 - 11:00h
Estimulació cognitiva escrita 1
Irene i Estela
10:00h
Grup de conversa
Isabel (Voluntària)

10:00h
Pintar ungles
Ángeles (Voluntària)
10:00 - 11:00h
Estimulació cognitiva oral 1
Irene
10:00 - 11:00h
Missa

11:00 - 12:00h
Estimulació cognitiva escrita 2
Irene i Estela
11:30 - 12:30h
Psicomotricitat - Grup 1 (gim) i 2 (sala)
Estela i Marta
11:00
Quina
Estela i Irene
11:30 - 12:30h
Psicomotricitat - Grup 1 (gim) i 2 (sala)
Estela i Marta
11:00 - 12:00h
Estimulació cognitiva oral 2
Irene
11:00 - 12:00h
Cant

12:00 - 12:30h
Notícies
Estela
12:30 - 13:00h
Lecto-escriptura
Irene

12:00h
Notícies
Estela
12:00h
Notícies
Estela

15:30 - 17:00h
Taller creatiu / CEE
Irene i Estela
16:00 - 17:00h
Cultura General
Irene
16:00 - 17:00h
Música
Irene
15:30h
Cine
Alba
15:30 - 17:00h
Mandales
Estela i Anna (Voluntària)Primera i segona planta :

Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
Divendres

10:00 - 11:00h
Estimulació cognitiva i basal
Irene i Alba
10:00 - 11:00h
Música Individual
Irene
10:00 - 11:00h
Estimulació cognitiva i basal
Irene
10:00 - 11:00h
Estimulació cognitiva
Estela
11:00 - 12:00h
Movem el cos
Marta i Alba

11:00 - 12:00h
Movem el cos
Marta i Alba

11:00 - 12:00h
Movem el cos
Marta i Alba
15:00 - 15:45h
Mobilització extremitats superiors
Marta

15:00 - 15:45h
Mobilització extremitats superiors
Marta

15:00 - 15:45h
Mobilització extremitats superiors
Marta
15:30 - 16:30h
Documental 1r. Pis
Alba
15:30h
Música Individual
Estela
15:30h
Estimulació basal
Alba
15:30h
Activitat terapèutica
Alba
15:30h
Música Individual
Estela
15:45 - 17:00h
Estimulació basal
Alba


16:00h
Teràpia amb animals
Alba