Condicions d'accés

Per tenir accés als diferents serveis de la Cooperativa és imprescindible fer-se soci/sòcia de la mateixa. Això s'haurà de sol·licitar mitjançant una carta adreçada al President del Consell Rector de la Cooperativa. En cas d'aprovar-se la seva admissió com a soci/sòcia, tindrà els drets i deures que determinen els Estatuts de la Cooperativa.

Pel que fa al règim econòmic, val a dir que un cop s'ha admés el nou soci/sòcia, aquest ha de fer una aportació de 150,25 € que passaran a formar part del Capital Social de la Cooperativa.

ACCÉS A LES PLACES PÚBLIQUES

Disposem de places col·laboradores amb la SISPAP, del Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya. La Cooperativa té 88 places residencials concertades i 24 privades, d'un total de 112, i 20 places de Centre de Dia concertades, d'un total de 25.

Per poder-hi accedir s'ha de fer una sol·licitud de valoració del grau de dependència a través dels Serveis Socials de l'Ajuntament on s'està empadronat. Aquesta sol·licitud serà valorada per l'organisme competent segons la Llei de dependència i un cop li sigui concedida la plaça haurà de contactar amb la treballadora social de Centre. Si hi ha plaça disponible hi podrà accedir directament, sinó es farà una reserva de plaça i passarà a ocupar un lloc a la llista d'espera.

El preu de les places col·laboradores l'estableix la Generalitat de Catalunya, estudiant la situació de cada usuari.


ACCÉS A LES PLACES PRIVADES

Tenim 32 places residencials privades i 5 places privades de Centre de Dia. Per poder accedir s'han de posar en contacte amb la treballadora social del Centre.

El preu de les places privades de residència es fixa en funció del grau de deteriorament físic i cognitiu del resident.

RESIDÈNCIA PREU BASE +5% +10% +15% +20% +25%
HABITACIÓ DOBLE 1580€ 1659€ 1738€ 1817€ 1896€ 1975€
HABITACIÓ INDIVIDUAL 2925€

El preu de les places privades de Centre de Dia depén del tipus de jornada (mitja o sencera) i dels dies a la setmana que l'usuari vingui al Centre.

Els preus del centre de dia són mensuals tenint en compte els dies que es vingui per setmana
CENTRE DE DIA 1 dia 2 dies 3 dies 4 dies 5 dies
6 dies
7 dies
MITJA JORNADA (- de 5 hores) 150€
275€
400€
550€
625€
825€
870€
JORNADA SENCERA (+ de 5 hores) 200€
350€
500€
675€
775€
900€
1000€


Als nostres preus, no hi apliquem l'IVA, ja que som una entitat sense afany de lucre i hi estem exempts.